Horeca

Horeca

       Wereldwijd bewijzen onze machines uitstekende diensten in de horeca.

In de horeca biedt vacumeren tal van voordelen, die veelal ook nog tot kostenbesparing leiden. Hieronder vindt u de optelsom van de belangrijkste voordelen:

Voordelen vacumeren in de Horeca

  • Langere houdbaarheid: afhankelijk van het product en zijn versheid kan de houdbaarheid met een factor 2 tot 6 toenemen. Daardoor zal veel minder voedsel weggegooid worden.
  • Door de langere houdbaarheid kan de horecaondernemer grotere hoeveelheden voedsel tegen scherpere prijzen inkopen. De transportkosten zullen daardoor afnemen.
  • Door voedsel vooraf te bereiden en te proportioneren kan men pieken in de drukte beter opvangen. Dit leidt tot een betere personele organisatie in de keuken en tot kostenbesparing.
  • Een vacuümverpakking bevordert de hygiëne; er gaat immers niets in of uit de verpakking. Met vacuümverpakking blijft de koeling schoner en hoeft deze minder vaak gereinigd te worden. Bovendien kan men de ruimte in de koeling beter benutten, doordat verschillende productsoorten op dezelfde plank geplaatst mogen worden.
  • Producten drogen niet uit, waardoor gewicht en smaak behouden blijven.
  • De malsheid van vlees wordt erdoor bevorderd. Terwijl het vlees in het vacuüm wordt bewaard, gaat het rijpingsproces namelijk door.